FIPREX S 75mg užl.tirpalas šunims N3

Kaina: 9.00 €
  • Aprašymas

Vienoje 1 ml, pipetėje yra atitinkamai: veikliosios medžiagos: fipronilo 75 mg. 

VAISTO FORMA Užlašinamasis tirpalas.

KLINIKINIAI DUOMENYS Paskirties gyvūnų rūšys Šunys. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Blusomis Ctenocephalides spp. ir erkėmis Dermacentor reticulatus bei Rhipicephalus sanguineus užsikrėtusiems šunims gydyti. Vaistas blusas nužudo tuojau pat, o erkės žūna per 24–48 val. Jei šuo yra užsikrėtęs minėtų rūšių (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) erkėmis prieš pradedant gydymą, per pirmąsias 48 valandas gali žūti ne visos erkės, tačiau savaitės laikotarpyje žūva ir jos. Vaistas apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo blusomis iki 8 savaičių, nuo pakartotinio užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis – iki 4 savaičių. Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gyvūnams, sergantiems blusų alerginiu dermatitu (BAD). Kontraindikacijos Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) mažiau nei 2 kg sveriantiems šuniukams ir kačiukams. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas fenilpirazolo junginiams. Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos ar netgi mirtis. Šis vaistas sukurtas specialiai šunims. Negalima naudoti katėms, nes galima perdozuoti. Nesant tyrimų duomenų, nerekomenduojama naudoti ne paskirtiems gyvūnams.  Specialieji nurodymai Gyvūnų negalima maudyti 2 d. prieš ir po vaisto panaudojimo. Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis. Reikia saugoti, kad gyvūnas nelaižytų kailio tuoj po vaisto naudojimo. Visi šunys ir katės namuose turi būti gydomi vienu metu. Negalima perdozuoti. Gyvūnus prieš gydymą reikia tiksliai pasverti. Reikia vengti šunis dažnai maudyti ar prausti šampūnu, nes šio veterinarinio vaisto veiksmingumas dažnai maudomiems šunims tirtas nebuvo. Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Netyčia patekus vaisto ant akies gleivinės, reikia kuo skubiau kruopščiai plauti dideliu kiekiu vandens. Negalima naudoti ant pažeistos odos. Saugoti nuo vaikų. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudojant vaistą, būtina mūvėti apsaugines gumines pirštines. Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ir valgyti. Po naudojimo reikia gerai nusiplauti rankas. Patalpą, kurioje buvo naudotas vaistas, reikia gerai išvėdinti. Negalima liesti gyvūno, kol vaistas nenudžiūvo. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Ypač retai po vaisto naudojimo gali pakisti kailio spalva, pasireikšti vietinis plaukų išslinkimas, paraudimas, niežulys, plaukai gali atrodyti susiriebalavę ar susivėlę. Jei gyvūnas nulaižo gydomą vietą, gali pasireikšti seilėtekis, vėmimas ir neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija). Nepalankios reakcijos paprastai išnyksta per 24 val.  Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.  Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma.  Dozės ir naudojimo būdas Dozės Skirta išoriniam naudojimui ant odos. Iki 10 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos 1 ml (75 mg fipronilo) pipetės turinį. 10–20 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos 2 ml (150 mg fipronilo) pipetės turinį. 20-40 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos 4 ml (300 mg fipronilo) pipetės turinį. 40–55 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos 5,5 ml (412,5 mg fipronilo) pipetės turinį. Daugiau kaip 55 kg sveriančiam šuniui lašinti dviejų 4 ml pipečių turinį. Naudojimo būdas Pipetę reikia atidaryti, nulaužiant viršutinę dalį. Praskyrus plaukus tarp menčių, pipetės galą reikia priglausti prie odos ir išspausti visą pipetės turinį. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavus vaisto, gali padažnėti ir sustiprėti simptomai, aprašyti 4.6 p. Laikantis gamintojo rekomendacijų, nepalankių reakcijų galima išvengti. Išlauka Netaikytina.

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės vietinio naudojimo medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX15.  Farmakodinaminės savybės Vaisto veiklioji medžiaga fipronilas, priklausantis bestuburių ląstelių chloridų kanalėlių blokatoriams, susijusiems su gama amino sviesto rūgštimi (GASR – vienu pagrindinių neurotransmiterių slopintojų centrinėje nervų sistemoje). Dėl fipronilo veikimo sutrinka chloridų jonų perdavimas chloridų kanalais. Todėl nervų sistemos veikla tampa nekontroliuojama ir vabzdžiai bei erkės greitai žūva. Farmakokinetinės savybės Fipronilas, kaip hidrofobinė medžiaga, tirpsta odos paviršiuje esančiame lipidų sluoksnyje. Patekęs į lipidų sluoksnį, fipronilas tolygiai pasiskirsto po visą odos paviršių, patenka į riebalų liaukas, iš kurių palaipsniui išsiskiria ant odos paviršiaus. Savybės aplinkoje Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, todėl gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje.

 FARMACINIAI DUOMENYS  Pagalbinių medžiagų sąrašas Butilhidroksitoluenas, butilhidroksianizolas, povidonas, izopropanolis, dietilenglikolio monoetilo eteris. Nesuderinamumai Nežinoma.  Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai. Specialieji laikymo nurodymai Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Polietileninės pipetės su nulaužiamu smaigaliu po 1 ml, 2 ml, 4 ml, 5,5 ml. Kartoninės dėžutės po 1, 3 arba 12 pipečių. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. Fipronilas yra kenksmingas vandens organizmams ir bitėms, gali sukelti ilgai trunkančius pokyčius aplinkoje, todėl vaistas ar tuščios pakuotės negali patekti į vandens telkinius, vandentakius ar kanalus.

Panašios prekės